Definiţie...

Dragostea - rădăcina şi izvorul binelui - Sfântul Ioan Gură de Aur

sâmbătă, 23 iulie 2011

Agava şi Aloe - A doua parte: ALOE

"Aloes (Aloe perfoliata) este sora Agavei şi de multe ori au greşit între amândouă. Dar patria acestor două plante este foarte diferită; pe când Agava creşte în America meridională, adevarata Aloe creşte în India orientală şi Africa; mai cu seamă este vestită aceea ce creşte pe insula Socotara de aceea este şi numirea ei Aloe Soccotrina.
Caracterele botanice ale acestei plante sunt: corola ei are o gură stând drept în sus, staminele sunt lipite pe fundul florii; florile stau pe un picioruş (peduncul) mic şi când înfloresc s'înclină în jos. Florile adevăratei Aloe, sunt roşii. Dar caracterul cel mai important al acestei plante care i-a dat şi reputaţiunea vestită ei, este că apăsând sau fierbând foile acestei plante, dă o materie ca răşina numită Aloe care este una din remediile cele mai preţioase, cu care providenţa a înzestrat regnul vegetal pentru folosul omului.
Sunt în comerţ multe speţe de Aloe adică Aloe Hepatica (este întrebuinţată în Anglia); Aloe lucida (este întrebuinţată în Germania) dar cea mai bună specie este Aloe Soccotrina care este transparentă şi roşu oacheşă, având o odoare plăcută de balsam.
Cel d'intâi caracter medical al Aloei este forţa sa purgativă (de curăţenie); este un purgativ din cele mai drastice (energice) şi tare, însă produce o aprindere în corp, mai cu seamă în intestine (maţe), de aceea trebuie o mare băgare de seamă la darea acestui remediu eroic şi trebuie întrebuinţat numai la indivizi care au "o burtă leneşă", parcă toată partea de jos a corpului lor fiind paralizată precum îl vedem la oameni care pătimesc de trânşi, sau la oameni foarte graşi flegmatici, atunci nişte câtime de Aloe dată în hapuri (fiindcă este foarte amară) produce efecte mari. Vestite hapurile lui Morison care au fost şi sunt o mare curăţenie, nu numai pentru stomacile oamenilor, ci şi pentru pungele lor; aceste hapuri, zicem, sunt datoare pentru efectul lor, acestei plante Aloe care intră în compoziţiunea hapurilor. În genere era Aloe, ca sa zicem aşa marele cal de bătaie în mâinile şarlatanilor în medicină. Cei de peste Dunăre care umblă cu cutii de doctorie pe spinare strigând: "calos iatros" fac "minune" cu sacas-sabur (Aloe) căci sacas-sabur are şi o altă calitate curioasă: adică când o fată a făcut vr'o greşala şi greşala începe a fi prea vizibilă, prea ţinută chiar subt Malakov (care parcă este inventat pentru daldeaste întâmplări urâte), la acest caz zicem, buna Aloe şterge curând toate efectele greşelei tinereţei şi "boala cu ochi" închide ochii pentru totdauna. Într'adevăr, asta este o crimă şi pedepsită în ţările civilizate cu câţiva ani de închisoare, dar când o tânără varsă lacrime rugând ca s'o scape de ruşine şi amantul ei varsă o ploaie de aur, un "calos-iatros" abia poate să reziste; deşi produce cu lucrarea lui nemorală, nu numai moartea unei fiinţe omeneşti vii dar chiar şi prăpădirea şi ruina Maicei, care este expusă la o Hemoragie de moarte apoi şi la aprinderea altor organe sexuale care căzneşte o asemenea persoană nenorocită mai pentru toată viaţa şi îi dă drept unui moment de plăcere, o lungă existenţă plină de durere.
Iată ce este această Aloe, a cărei figură se arată alăturat într'un mod aşa de nevinovat."
Izvor - Isis sau Natura Jurnal pentru Răspândirea Ştiinţelor Naturale şi Exacte în toate clasele de Dr. Iulius Barasch (Anul 1858)


Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...