Definiţie...

Dragostea - rădăcina şi izvorul binelui - Sfântul Ioan Gură de Aur

vineri, 12 august 2011

Mihai Viteazul - Partea a-IX-a"Să spunem de Mihai-Vodă ce'i se întâmplă într'acest război. Gonind turcii şi răsipindu'i în toate părţile; iară din Turci o ceată dacă văzură peirea, ei se întoarseră cu mare hărborie asupra lui Mihai-Vodă; şi atuncea se alese unul din Turci cu suliţa, şi o înponcişă asupra pântecelui lui Mihai-Vodă, şi o înfipse în pântece. Iară Mihai-Vodă dacă văzu că piere, el apucă suliţa cu amândouă mâinile de fer", şi căuta în toate părţile ca să'i vie cineva din boiari ajutoru să'l izbăvească din peire; şi alţii mai aproape nu se aflară fără doi boiari, Preda Buzescul şi cu frate-său Stroe stolnicul; ei grăbiră şi tăiară capul turcului şi pe celelalte soţii ale lui, şi izbăviră pre Mihai-Vodă din mâinile Turcilor şi multă bărbăţie arătă Buzescu înaintea lui Mihai-Vodă, că se luptară cu vrăjmaşii şi izbăviră pre domnul lor din peire.
După ce bătură acest război, şezu Mihai-Vodă sub cetate zece zile deplin, arzând împrejur toată marginea ţărei Turceşti; şi iară se întoarse Mihai-Vodă cu toate oştile şi cu toată dobânda ca să treacă Dunărea pre la Ruşava. Însă când fu oştile jumătate trecute, se lăsă vânt cu vifor pre Dunăre, şi atuncea se împărţiră oştile, şi rămaseră jumătate aşteptând zece zile până se potoli vântul; iară oştile au tot plănuit şi au ars ţara turcească. De aci trecură cu toată dobânda de se adunară toţi la luna noemvr. 5 zile l. 7107 (1599 d.X). Şi se întoarse Mihai-Vodă în scaun în Târgovişte cu toţi boiarii săi."

- va urma -
Izvor: ISTORIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI Începând de la descălecătoarea Românilor la Turnul Severin; şi de supunerea lor sub RADUL NEGRU, după trecerea lui din Ardeal aici în ţară, până la anul 7236 (1728 după Hristos)
(Manuscris vechi găsit în oraşul Chişinău de Ierodiaconul Daniil, când se afla acolo în surghiun cu răposatul întru fericire Mitropolitul Grigorie)

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...