Definiţie...

Dragostea - rădăcina şi izvorul binelui - Sfântul Ioan Gură de Aur
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...