Definiţie...

Dragostea - rădăcina şi izvorul binelui - Sfântul Ioan Gură de Aur

vineri, 12 august 2011

Mihai Viteazul - Partea a-VII-a"Pre acea vreme Bator Jikmont craiu supărare-i-se cu oştile, şi bătându-se cu Turcii'şi închină ţara împăratului creştinesc cum să'i poarte grija; şi împăratul trimise doi comisari anume Suhai şi trei episcopi şi pre Işfansin, şi jurară ţara şi pe toţi domnii Ardealului cum să fie pre mâna împăratului. Şi prinseră pre Jojeka canţerul la Bator Jikmont, şi'l trimiseră în cetate în Secmar, şi acolo îi tăiară capul. Iară Bator Jikmont, el îşi năpusti crăia-sa în loc, şi se duse însuşi la împăratul creştin; iară împăratu'i dete o cetate anume Epulia. Aceasta se adeveri cum îşi dete ţara pre o cetate. Pre aceeaşi vreme iarăşi trimise Sultanul Mehmet un paşă anume Mehmet-Paşa vezirazemul cu mulţime de Turci şi Tătari fără număr asupra creştinilor; şi descălecară în cetatea Oradiei. Deci unii bătea cetatea, iară alţii prăda ţara. Însă Bator Jikmont după ce'şi năpusti ţara întâi, apoi în urmă mult se căi; însă năpusti cetatea Epulia, şi noaptea fugind din cetate, veni iarăşi la scaun la Ardeal, şi în ce ceas sosi se închinară toţi domnii şi voevozii şi toată ţara Ardealului; şi prinseră pe cei comisari împărăteşti de'i legară şi'i trimiseră la Mihai-Vodă, pentru cea prietenie şi credinţă d'întâiu, ca să fie iară unul cu altul; şi trimise la Mihai-Vodă să'i dea oşti ajutor ca să se apere de vrăjmaşi, şi'i dete trei mii cinci sute de voinici şi le puse cap pre aga Leca."

- va urma -
Izvor: ISTORIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI Începând de la descălecătoarea Românilor la Turnul Severin; şi de supunerea lor sub RADUL NEGRU, după trecerea lui din Ardeal aici în ţară, până la anul 7236 (1728 după Hristos)
(Manuscris vechi găsit în oraşul Chişinău de Ierodiaconul Daniil, când se afla acolo în surghiun cu răposatul întru fericire Mitropolitul Grigorie)


Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...