Definiţie...

Dragostea - rădăcina şi izvorul binelui - Sfântul Ioan Gură de Aur

vineri, 12 august 2011

Mihai Viteazul - Partea a-VIII-a"Iară în aceea vreme era un paşă anume Halim-Paşa, pre carele'l trimisese împăratul să fie paşă la Diiu la margine; el încă avusese împutăciune cu Mihai-Vodă ce trimisese la Mehmet-Paşa de Dărstor ca să meargă cu oşti să apuce scaunul lui Mihai-Vodă. Deci el degrabă strânsese oştile şi ieşi să se lovească; iară Mihai-Vodă încă trimisese oşti cu Dumitru vornicul împotriva lui Mehmet-Paşa de'i bătură şi'i goniră, luându-le şi două steaguri de le'au dus la Mihai-Vodă la Caracal; şi foarte se îmbărbătă şi 'şi strânse toate oştile de purcese şi el asupra lui Halim-Paşa, şi trecu Mihai-Vodă Dunărea cu toată gloata pre din sus de Nicopole şi se loviră de faţă cu Halim-Paşa, şi fură biruiţi Turcii şi periră mulţime, luându-le toate tunurile şi toată tabăra. Şi după ce bătură pre Turci se apucă Mihai-Vodă şi de cetatea Nicopolei, şi începu a o bate cu tunurile. Însă când fu în septemvrie zece zile sâmbăta, făcu Mihai-Vodă năvală foarte mare şi o bătură multă vreme, şi nu putură intra în cetate; că cât spărgea ziua, iar' noaptea Turcii zidea. Deci şezu Mihai-Vodă în loc în trei zile şi tot plănuia ţara turcească. Şi după aceea el purcese însuşi către Diiu cu toate oştile, tot prădând din Dunăre până în munţi, până sosiră împotriva Diiului. Iară Sangeacul de acolo încă trimisese de grabă de strânse toţi Turcii din ţinutul Diiului, şi trimise şi la beiul de la Baia de veniră cu oşti într'ajutor; ieşind într'u întâmpinarea lui Mihai-Vodă în lunca Diiului, şi fu război tare multă vreme. La cea de apoi fură biruiţi Turcii de Mihai-Vodă, şi multă peire se făcu Turcilor cât puţinei fură scăpaţi în cetate; iară ceilalţi fură tăiaţi, alţii goniţi şi răsipiţi."
- va urma -
Izvor: ISTORIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI Începând de la descălecătoarea Românilor la Turnul Severin; şi de supunerea lor sub RADUL NEGRU, după trecerea lui din Ardeal aici în ţară, până la anul 7236 (1728 după Hristos)
(Manuscris vechi găsit în oraşul Chişinău de Ierodiaconul Daniil, când se afla acolo în surghiun cu răposatul întru fericire Mitropolitul Grigorie)


Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...